Bugun...Arama ruhsatları ile ilgili kararlar
Tarih: 07-04-2015 12:26:03 + -


Çalık Grubuna ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yeni petrol arama ruhsatlarında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından intibak yapıldı.

facebook-paylas
Tarih: 07-04-2015 12:26

Arama ruhsatları ile ilgili kararlar

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden;

 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6814

 

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                    :  Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.

- MERKEZ ADRESİ                   :  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:163 Şişli, İstanbul

- TEBLİGAT ADRESİ                :  Ak Plaza Yaşam Caddesi. No: 7 Kat: 9  06510 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ             :  08.05.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                               :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 10.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/ÇPA/4910 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                         :  41.319 hektar 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ PAFTA NUMARALARI          :  AR/ÇPA/K/M49-c3 AR/ÇPA/K/N49-B

- KAPSADIĞI İL                        :  Şırnak 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ YÜZÖLÇÜMÜ                         :  15.340, 38.620 hektar

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/4910 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3018/1-1

___________________________________________________________________________

 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6815

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O..

- MERKEZ ADRESİ                :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:86   06100 Çankaya, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  18.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 21.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4945 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  34.097 hektar 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ PAFTA NUMARALARI       :  AR/TPO/K/M41-a1, M41-a2, M41-a3

- KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ YÜZÖLÇÜMÜ                     :  28.306 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4945 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

 

Türkiye Petrolleri A.O’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3019/1-1

___________________________________________________________________________

 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6813

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.

- MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:163 Şişli, İstanbul

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Ak Plaza Yaşam Caddesi. No: 7 Kat: 9  06510 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  08.05.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 10.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/ÇPA/4909 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  41.482 hektar 

- İNTİBAKTAN SONRAKi PAFTA NUMARALARI       :  AR/ÇPA/K/M49-c4 AR/ÇPA/K/M49-d3, M49-d4 

- KAPSADIĞI İL                     :  Şırnak 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.340, 30.685 hektar

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/4909 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

 

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Tic A.Ş.’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3020/1-1

___________________________________________________________________________

 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.03.2015 Karar No: 6816

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O..

- MERKEZ ADRESİ                :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:86  06100 Çankaya, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  18.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 21.07.2011 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4946 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  19.909 hektar 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ  PAFTA NUMARALARI       :  AR/TPO/K/M41-b1, M41-b4

- KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman, Şanlıurfa 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  20.825 hektar

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4946 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3021/1-1

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu İR/TPO/2699 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Batı Fırat Atık Su Boru Hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Gerger Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyü, Köy Karşısı mevkiindeki 829 no.lu parselin 242,40 m²’lik (irtifak hakkı) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.03.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

 

 

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PETROL Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
VİDEO GALERİ
 • SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
  İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 • İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
   İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 • Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
  Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 • İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
  İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 • Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
  Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
 1. SOCAR TÜRKİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 2. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları 2
 3. İzlanda jeotermal enerji şirketi Kanal Alterra Power'in Çalışmaları
 4. Bir dağın tepesine nasıl büyük rüzgar türbini getirilir ?
 5. İBRADI GES - Şebekenden bağımsız (OffGrid 50kWp)
 6. Dudgeon Offshore Wind Farm : AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ ( STATOİL )
VİDEO GALERİ
YUKARI
Warning: include(footer-en-alt-linkler.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/durunaz01/public_html/news-detail.php on line 446

Warning: include(footer-en-alt-linkler.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/durunaz01/public_html/news-detail.php on line 446

Warning: include(): Failed opening 'footer-en-alt-linkler.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php54/root/usr/share/pear') in /home/durunaz01/public_html/news-detail.php on line 446